Училище посланик на ЕП

 17.02 се отбелязва като ден на спонтанните актове на доброто. Този празник има глобално значение и се чества независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. С плакати, макети и рисунки се включиха активно ученици 11в, 11б и 10б клас под ръководството на г-жа Людмила Дончева. Интерес предизвика макетът , изработен от Дебора Евтимова от 10а клас. Бе обърнато внимание и на отделните организации в Европа, които са пряко ангажирани с различни каузи, проява на доброто- Каритас Европа (Caritas Europa), Християнски организации за подпомагане и развитие (Christian Organisations in Relief and Development – EU-CORD), Юрънейд (EuronAid) , Европейска мрежа за задължения и развитие (Еuropean Network on Debt and Development – EURODAD), Унгарско сдружение от неправителствени организации за развитие и хуманитарна помощ и други.

 Учениците показаха, че трябва да сме състрадателни и отзивчиви. Това е смисъла на живота, призвание и наша мисия.