Училище посланик на ЕП

На 25 февруари, група от младши посланиците на ДФСГ „Интелект“ посетиха Държавен архив – Плевен във връзка с проект „Позитивни спомени от старите архиви“ по програма „Културно наследство“. Госпожа Йорданова представи пред учениците интересни факти за дигитализацията и цифровизацията като част от глобалните процеси в Европа и света. Базовият принцип на културната политика на Европейския съюз е съхраняването и развитието на културното многообразие на всяка определена страна и регион. От Европейския съюз за универсален инструмент във формирането на общата културна памет, а като резултат и на общата европейска идентичност, е дефинирано споделянето, опознаването и припознаването на отделните национални и етнически културни наследства. Необходимостта от дигитално представяне на културното наследство се базира върху разбирането, че съвременния свят е навлязъл в нов етап от своето развитие. Етап, през който се формира нов тип общество – информационното общество с присъщите му характеристики на обмен на информация и културна комуникация в реално време. Младши посланиците успяха да се докоснат до част от миналото на Плевен, което бе запечатаното в Държавния архив, а госпожа Йорданова обеща още по- интересни срещи.