Училище посланик на ЕП

На 20 март ежегодно от 2013 г. се отбелязва Международният ден на щастието.

Въпросният ден е учреден с резолюция 66/281 на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г. В документа се посочва, че стремежът към щастие и благополучие е сред основополагащите цели на човечеството. Той трябва да намери отражение в целите на държавната политика на всички страни и да стане съставна част на комплексния и балансиран подход за гарантиране на икономически растеж.

Учениците от ДФСГ“ Интелект“ – гр. Плевен и младши посланиците се включиха в инициативата онлайн под ръководството на госпожа Людмила Дончева. Въпреки напрегнатата обстановка в страната и света, те  изработиха плакати с голямо желание и отбелязаха този ден, макар и виртуално. А и успяха да предизвикат усмивки у нас и да ни заразят с надеждата, че хубавите дни тепърва предстоят.