Училище посланик на ЕП

16 април е Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите в България.

Младши посланикът Симона Симеонова от 12 б клас на ДФСГ „Интелект“ изготви презентация по повод днешния празник и го съпостави с Европейския ден на адвокатите, който се чества на 10 декември. Идеята и на двата празника е да се насочи общественото внимание към принципите на адвокатската професия, ценностите, общи за адвокатите от всички страни и приносът на адвокатите за утвърждаването на върховенството на законa. В рамките на различните правни и съдебни системи на държавите — членки на Европейския съюз (ЕС), съществува широка гама юридически професии като адвокати, нотариуси, съдии, прокурори и съдебни изпълнители. Лицата, упражняващи юридически професии, не се наричат по един и същи начин във всички държави членки и тяхната роля и статут могат да се различават значително между отделните държави членки.

Юристите изпълняват много важна обществена задача. А именно – да прилагат законите на страната и да следят за тяхното спазване. Този процес включва съобразяването на много факти, ориентиране в сложни ситуации, тежки морални преценки и вземане на трудни решения.