Училище посланик на ЕП

Младши посланиците Виктория Панкова, Мартин Панков и Никола Каладжийски от ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен представят презентация по повод Международния ден на телекомуникациите и информационното общество, който се отбелязва в Европа и редица страни по света.

На 17 май всяка година Световната телекомуникационна  общност чества годишнината от подписването на първата Международна телеграфна конвенция през 1865 г., довела до създаването на Международния съюз по далекосъобщения, както и деня на Информационното общество. Целта на този ден е да стимулира по-широка запознатост по отношение на възможностите, които предоставят Интернет и други информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за развитието на обществата и икономиките, както и за преодоляване на цифровото разделение.

В целия ЕС хората имат конкретни права във връзка с достъпа до телекомуникации, интернет и онлайн услуги и тяхното използване. Има също така и правила на ЕС за защита на правото на неприкосновеност на личния живот и за гарантиране, че компаниите и уебсайтовете обработват  личните данни правилно.