Училище посланик на ЕП

Младши посланиците и старши посланиците от ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен изготвиха презентация във връзка с отбелязването на Международния ден на метрологията и добрите европейски практики в областта.

Този ден отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г., напомнят от Българския институт по метрология.

Конвенцията осигурява основата на международна кохерентна система за измервания, която подпомага научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда на глобално ниво. Националните метрологични институти по света непрекъснато развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване. Тези разработки играят ключова роля при намирането на нови решения в транспортния сектор, иновации като водородни горивни клетки, електромобили или ново поколение икономични пътнически самолети.

Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международното бюро по мерки и теглилки, за да се осигури надеждност на резултатите от измервания навсякъде по света. Международната организация по законова метрология разработва международни препоръки, целта на които е уеднаквяване и хармонизиране на изискванията по света в много области, включително и в областта на транспорта.

Новите предизвикателства пред европейската метрология, такива като повишаване на степента на интеграция и координация на изследванията и развитието в областта на метрологията, подчертаха необходимостта от създаването на юридическо лице за координация на европейската метрология. През януари 2007 г. бе поставено началото на Европейската асоциация на националните метрологични институти (European Association of National Metrology Institutes, EURAMET.) като асоциация с общественополезна дейност, регистрирана по немското законодателство. На 1 юли 2007 г. EURAMET замени EUROMET като европейска регионална метрологична организация.