Училище посланик на ЕП

Младши посланиците и старши посланиците от ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен изготвиха презентация във връзка с отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие.

Целта на този ден е да повиши разбирането и осведомеността по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие, се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората.

Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, и влиза в сила от 29.12.1993 г. Тогава е решено 29 декември да бъде Международен ден на биологичното разнообразие. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата за отбелязване на 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

ЕС ще продължи да играе активна роля на международно ниво, съдействайки за осигуряване постигането на глобалните ангажименти в областта на биоразнообразието. Опазването на биоразнообразието и борбата с климатичните промени са във фокуса на вниманието на гражданското общество и политическия живот в Европа.