Важни Новини

Информация за приема в ДФСГ „Интелект“ – Плевен за учебната 2021-2022 година може да намерите в секция Прием , Условия за прием

и Специалности