Важни Новини

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В ДФСГ ‚ИНТЕЛЕКТ‘ – ПЛЕВЕН

  1. Откриване на учебната 2020-2021 година за 8 клас – на 15.09.2020г. – вторник от 9,00 часа пред централния вход на ДФСГ „Интелект“

Препоръчително е учениците от 8 клас да бъдат в двора на училището в 8.30 часа.

Класни ръководители:

8а клас – спец. „Икономическа информатика“ – г-н Явор Селимски

8б клас – спец. „Икономическо информационно осигуряване“ и спец. „Електронна търговия“ – г-жа Анелия Георгиева

8в клас – спец. „Икономика и мениджмънт“ – г-жа Севинч Алиева

8г клас – спец. „Бизнес администрация“ и спец. „Съдебна администрация“ – г-жа Лариса Недялкова

Учениците от 8 клас ще бъдат въведени в класните си стаи и ще бъдат запознати със седмичното разписание за Първи срок на учебната 2020-2021 година, с учителите по различните предмети и др. организационни въпроси.

Учебници и учебни пособия ще им бъдат представени от всеки учител по съответния учебен предмет в първите им учебни часове.

  • За учениците от 9, 10, 11 и 12 клас не се предвижда тържествено откриване на учебната година поради мерките, свързани с Ковид19.

Всички ученици се канят в класните стаи, както следва:

10 и 12 клас – от 10.00 часа

9 и 11 клас – от 11.00 часа

В ДФСГ „Интелект“ обучението се извършва на две смени:

Първа смяна: от 07,30 до 13,20 часа: 8, 10 и 12 клас

Втора смяна: от 13.30 до 19,20 часа: 9 и 11 клас

  • Родителски срещи:

21.09.2020г. – понеделник – за 8, 10 и 12 клас

23.09.2020г. – сряда – за 9 и 11 клас.

Начало на Родителските срещи: 18.30 часа в класната стая на съответния клас

Разпределение на класните стаи:

смянастаякласКласен ръководител
Първа15Явор Селимски
Първа1712аАнета Юлиева
Първа18Анелия Георгиева
Първа21Севинч Алиева
Първа22Лариса Недялкова
Първа2610бСилвия Динева
Първа2910вДенка Недялкова
Първа3010аДимитър Данаилов
Първа3112бЛюбомир Макавеев
Първа3412вЕмилия Петрова
Първа3612гСветлана Йорданова
Първа3710гЙоана Лазарова
смянастаякласКласен ръководител
Втора15Тодор Петков
Втора1711аВалентина Данчовска
Втора18Кунка Найденова
Втора21Анелия Първанова
Втора22Людмила Димитрова
Втора2611бЯна Василева
Втора2911вГаля Алексиева