Важни Новини

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ДФСГ ‚ИНТЕЛЕКТ‘ – ПЛЕВЕН!

  1. Откриване на учебната 2022-2023 година – на 15.09.2022г. – четвъртък от 9,00 часа пред централния вход на ДФСГ „Интелект“

Учениците от 8 клас да заповядат в 8,30 часа, за да се запознаят с класните си ръководители и своите съученици!

Класни ръководители:

8а клас – спец. „Икономическа информатика“ – г-жа Анета Юлиева

8б клас – спец. „Електронна търговия“ и спец. „Търговия -дуално обучение“ – г-жа Ани Андреева

8в клас – спец. „Икономика и мениджмънт“ – г-жа Светлана Йорданова

8г клас – спец. „Бизнес администрация“ и спец. „Съдебна администрация“ – г-жа Яна Василева

Учениците от 8 клас ще бъдат въведени в класните си стаи и ще бъдат запознати със седмичното разписание за Първи срок на учебната 2022-2023 година, с учителите по различните предмети, график на провеждане на родителски срещи и др. организационни въпроси.

Учебници и учебни пособия ще им бъдат представени от всеки учител по съответния учебен предмет в първите им учебни часове.

2. Режим на обучение

В ДФСГ „Интелект“ обучението се извършва на две смени:

Първа смяна: от 07,30 до 13,20 часа: 8, 10 и 12 клас

Втора смяна: от 13.30 до 19,20 часа: 9 и 11 клас