Важни Новини

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА В ДФСГ ‚ИНТЕЛЕКТ‘ – ПЛЕВЕН

  1. Откриване на учебната 2021-2022 година за 8 клас – на 15.09.2020г. – сряда от 9,00 часа пред централния вход на ДФСГ „Интелект“

Класни ръководители:

8а клас – спец. „Икономическа информатика“ – г-жа Ася Кръстева

8б клас – спец. „Електронна търговия“ и спец. „Търговия -дуално обучение“ – г-ца Симона Клашнева

8в клас – спец. „Икономика и мениджмънт“ – г-жа Таня Лалкова

8г клас – спец. „Бизнес администрация“ и спец. „Съдебна администрация“ – г-жа Емилия Петрова

Учениците от 8 клас ще бъдат въведени в класните си стаи и ще бъдат запознати със седмичното разписание за Първи срок на учебната 2021-2022 година, с учителите по различните предмети и др. организационни въпроси.

Учебници и учебни пособия ще им бъдат представени от всеки учител по съответния учебен предмет в първите им учебни часове.

Всички ученици се канят в класните стаи, както следва:

10 и 12 клас – от 10.00 часа

9 и 11 клас – от 11.00 часа

В ДФСГ „Интелект“ обучението се извършва на две смени:

Първа смяна: от 07,30 до 13,20 часа: 8, 10 и 12 клас

Втора смяна: от 13.30 до 19,20 часа: 9 и 11 клас

  • Родителски срещи:

20.09.2020г. – понеделник – за 8 клас

Начало на Родителските срещи: 18.30 часа в класната стая на съответния клас

Родителските срещи на 9, 10, 11 и 12 клас ще се проведат онлайн в Teams в класните стаи на съответния клас от 19.00 часа на 21.09.2021 година

В ДФСГ „Интелект“ се използва електронен дневник Школо – https://www.shkolo.bg/

Уважаеми родители! Скъпи осмокласници!

Можете да си направите регистрация тук https://app.shkolo.bg/#register-tab