Важни Новини

В изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването заповед, считано от 29 октомври (четвъртък) за 14 дни се преустановяват присъствените в училищата учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас, включително, както и за университетите в страната.

Прилагаме за сведение и изпълнение и Запвед на Министъра на образованието MON-2980-28.10.2020-1 за периода 29.10-11.11.2020 година за преустановяване на пръсъствения учебен процес.

За периода на преустановяване на присъствения учебен процес в ДФСГ „Интелект“ е организирано обучение в електронна среда: сихронно обучение по утвърденотот седмично разписание за Първи срок на учебната 2020-2021 учебна година.

Използват се платформите Shkolo.bg – електронен дневник. комуникация, учебни материали и тестове и Microsoft Teams-обучение в реално време в екипе по предмети и класове по седмично разписание.