Важни НовиниИнициативи и събитияУчилище посланик на ЕП

ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява! – това е наименованието на проекта, който гимназията разработи, за да отговори на нуждите от подобряване информираността на учениците и осъзнаване на последиците от рисковото и зависимо поведение.

Проектът е финансиран от Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества и е с период на изпълнение 01.11-15.12.2020 г. По разработването му работиха Михаела Карамфилова – заместник-директор на ДФСГ „Интелект“, както и Йоана Лазарова и Севинч Алиева – преподаватели по Икономика в гимназията.

Целите на проекта са: превенция на зависимостите сред младите хора, формиране на специфична значима субкултура в гимназията, мотивиране на младите хора  към здравословно поведение, организиране и провеждане на арт инициатива „ИНТЕЛЕКТ“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ. В нея учениците ще имат възможност да предложат интересни идеи за визията на билборд който ще бъде позициониран пред двора на училището.  Предвидени са тематични срещи със специалисти, изготвяне на наръчник „Не на ЗАВИСИМОСТИТЕ – да опазим собственото си АЗ“, дебати и дискусии, в които се разяснява вредата и рисковете от употребата на наркотици.

Първите две срещи се осъществиха виртуално в платформата Тиймс на 5 и 6 ноември 2020. В тях активно се включиха Росен Хаджиев – медиатор в ДФСГ „Интелект“, екипът по проекта, както и учениците от 8 „а“ и 9 „а“ клас, заедно с техните класни ръководители Явор Селимски и Теодор Петков. Господин Хаджиев представи на вниманието на подрастващите рисковите фактори на средата и негативните последици от тях върху различни области от живота. Възпитаниците на гимназията активно изразиха мнение и споделиха своите впечатления от влиянието на наркотиците и  други психоактивни вещества като застанаха категорично зад идеята на проекта.