Важни Новини

В периода 09-13 ноември 2020 г. се проведе „Седмица на професионалните умения в България“.

ДФСГ „Интелект“ се включи в Европейската седмица на професионалните умения с Урок по предприемачество проведен от учениците от 11 а клас, специалност „Икономическа информатика“

Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. се проведе по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември 2020 г. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Съвета на ЕС.

С настоящото пето издание хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти и да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез професионално образование и обучение (ПОО) — важен сектор за икономическото и социалното възстановяване в контекста на COVID-19.

Акцентът в изданието за 2020 г. ще бъде поставен върху висшето ПОО (след завършено средно образование) и уменията в областта на ПОО за екологичен и цифров преход. Насърчаването на платформи за цифрово обучение, изграждането на култура на учене през целия живот и непрекъснато образование и прилагането на устойчиви структури за ПОО са ключови въпроси за Комисията и германското председателство.

Като част от Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. местни, регионални и национални организации от ЕС и извън него са домакини на виртуални прояви и дейности, подчертавайки ползите от ПОО и неговата ключова роля в ученето през целия живот. То дава на младите учещи се началните умения, от които се нуждаят за пълноценна кариера, и създава за възрастните средствата за надграждане на съществуващите умения (повишаване на квалификацията) и за развиване на нови умения (преквалификация) през целия им живот. Вече са регистрирани над 781 свързани прояви и дейности в 38 държави, с които се достига до над 1,6 милиона души.