Важни Новини

В седмицата на патронния празник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в организираното от катедра „Счетоводна отчетност“ национално състезание участие взеха 157 дванадесетокласници, представители на 28 средни училища от 26 града в България. Това за сетен път доказва огромния интерес към счетоводството, защото то е и винаги ще бъде езика на бизнеса!
В направление „Счетоводство“ участие взеха 45 екипа от 24 града, а 4 ученика от градовете Пазарджик, Лом, Гоце Делчев и Разлог участваха индивидуално. Освен решаването на счетоводно задание, участниците трябваше да демонстрират и своята находчивост. Всички те се представиха на много добро ниво, като демонстрираха значителни знания и умения в областта на счетоводството.
В организираното за първи път от катедрата направление „Общи икономически познания“ участие взеха 5 екипа от градовете Пловдив и Пирдоп. Те решаваха казус от практиката на предприятие, като по този начин приложиха контролната функция на счетоводството и работиха върху творческа задача – есе на тема: „Моят първи ден като счетоводител“. Всички ученици проявиха логическо мислене, а есетата им се отличаваха с оригиналност и креативност.
Комисия в състав от членове на катедра „Счетоводна отчетност“ и представител от счетоводна кантора „Надежда“ – Свищов оцениха работите. 
Всеки от участниците в състезанието получава Сертификат за участие. Сертификатите предоставят предимство на завършващите при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов да бъдат приети за студенти по първо желание в редовна форма на обучение.
Комисията отличи най-добрите работи от двете направления с грамоти.