Важни Новини

Иновационен лагер за генериране на идеи „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“.

Световната седмица на предприемачеството чества своята тринадесета годишнина. От старта си през 2008 г. инициативата е достигнала и е помогнала на близо 50 милиона души да развият своя потенциал и да възродят предприемаческата екосистема в своята страна. Кампанията се е развила през годините от инициатива, която вдъхновява младите хора, до събитие, в което се включват предприемачи, инвеститори, политици и обществени структури, които заедно допринасят за растежа на икономиката и културата на различните страни. 

ДФСГ „Интелект“ отбеляза Световната седмица на предприемачеството 16-22.11.2020 г.

Ученици от учебните компании – Гергана Ваньова – 12 а клас от Учебна компания „Бетър Джуниър“, Петя Петрова – 11 в клас от Учебна компания „Еуфория“ и Павел Павлов – 11 а клас от Учебна компания „Фиеста“ участваха в Иновационен лагер за генериране на идеи „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“. 

Събитието се състоя на 16.11.2020 г. онлайн и е организирано от Джуниър Ачийвмънт – България. Иновационният лагер за генериране „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“ е част от съвместен проект на JA Европа и Европейския институт за иновации и технологии „Суровини“ (EIT Raw Materials). Целта на инициативата е да запознае младежите с предимствата „кръговата икономика“ (рециклирането и използването на отпадъците като суровини) пред линейната и възможностите за стартиране на бизнес в сферата. Иновационният лагер има за задача, със съдействието на бизнес ментори, да помогне на учебните компании да преминат през процеса на генериране на бизнес идея.

Участниците, разделени в екипи, в края на деня презентираха пред жури в рамките на три минути своите идеи за бизнес в сферата на кръговата икономика.