На 26 ноември 2020 г. в Концертната зала на плевенската гимназия се проведе финалната среща по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“. В нея учениците от 11 клас се срещнаха с Росен Хаджиев – медиатор в училището.

Инициативата бе под надслов „Рисково поведение, групов натиск и зависимости“. Господин Хаджиев успя да провокира с интересни въпроси учениците и ги накара да споделят свои преживявания и мисли.

Проектът „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“е финансиран от Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества и е разработен в отговор на нуждите от подобряване информираността на учениците и осъзнаване на последиците от рисковото и зависимо поведение. В рамките на няколко срещи бяха проведени дебати и дискусии с ученици от различни класове на гимназията.

Един от акцентите в проекта е изготвяне на наръчник „Не на зависимостите – да опазим собственото си АЗ“, в който ще бъдат включени както полезна информация за гимназистите, така и техни мисли. Най- оригиналните изображения от Арт инициативата пък ще заемат своето място като илюстрации в наръчника и върху билборда, който ще бъде позициониран пред двора на училището.