На 11 декември се проведе последната онлайн среща на ученици и учители от Нидерландия, Гърция, Швеция, Исландия и България, участващи в проект по програма Еразъм+  “Living in a Challenging World”. Срещата бе организирана от Исландия – страна-координатор на проекта. Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ беше представена от осем ученика и двама учители. Акцентът на тази среща бяха правата и задълженията. Учениците от всички страни представиха презентациите си по темата. Особен интерес в участниците предизвика включването в срещата на представител на Амнести Интернешънъл – най-голямата правозащитна организация в света. Лекторът информира участниците за целите на организацията и начини, по които те се постигат и как всеки един от нас с гласа си може да спаси нечий живот. Учениците бяха разделени по групи за да потърсят заедно отговори на поставените от лектора въпроси и да обменят мненията си по темата. В заключение, учениците споделиха какво означава за тях този проект и какво са научили за правата на човека, работейки по проекта в продължение на повече от две години. Срещата приключи с заключителните думи на координаторите от всички страни-участници. Въпреки че това беше последна онлайн среща, работата по проекта ще продължи до края на февруари.