На 28. януари 2021 г. евродепутат Асим Адемов се срещна с ученици от ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен.

Тема на разговор бе „Образованието на бъдещето- европейски ценности и демокрация“. В срещата, която се проведе в платформата ZOOM,  участваха младши посланици на гимназията и представители на ученическия съвет. Беседата обхвана различни предметни области като: структурите на ЕП, образование, култура, неграмотност, политика и личностно развитие. Господин Адемов насърчи  участващите младежи към обогатяване на техния мироглед с четене на книги. Интересният разговор премина през различни тематични акценти, като г-н Адемов обърна специално внимание на това, че родителите трябва да се включат по-активно в образователния процес. Редица въпроси останаха да очакват своя отговор за времето, когато ще е възможна и лична среща с евродепутата. Той пък отправи покана към учениците за посещение на ЕП в бъдеще.