Във връзка с предстоящо участие на младшите посланици от гимназията в ЕВРОСКОЛА-онлайн стартира предварителна ежеседмична подготовка по Хартата за правата на човека. Допълнителните срещи провокираха мотивацията на посланиците, подобриха свободното говорене на чужд език и изразяване на мнение. Госпожа Мария Николова предизвиква вниманието на учениците с подбрани специални текстове и упражнения, с които те да обогатят своя речников запас и граматични познания по английски език.

Подготовката ще продължи до реализацията на онлайн изданието на „Евроскола“. Темата му ще бъде „EU Charter of Fundamental Rights“.