„Часът на предприемача“ в ДФСГ „Интелект“- гр. Плевен е инициатива, която е насочена към реални срещи с предприемачи, запознаване със спецификата на предприемаческата дейност от практическа гледна точка, засилване на разбирането за бизнес процесите, засилване на идеята за предприемачеството като възможност за професионална реализация. Инициатори са Михаела Карамфилова- старши посланик и Йоана Лазарова- учител по икономика.

Първата среща бе с инж. Мариана Керезова на тема „Семеен бизнес“ и се акцентира на износа към европейски страни. Срещата премина неформално, учениците научиха за всички трудности, които може да те спънат или провалят в бизнес средите. Гостенката разказа за дългия и труден път да превърнеш един бизнес в семеен и за работата си с фирми от различни страни в Европа. Учениците бяха завладени от лекотата, с която вървеше разговора, разказаната  лична история, на едно семейство, успяло толкова години да е сплотено и с успешен бизнес.