По повод отбелязването на Международния ден на потребителите ученици от 8г клас и младши посланици от ДФСГ „Интелект“-гр. Плевен се срещнаха с  Игнат Арсенов – Директор на Главна дирекция „Контрол на пазара“ и Христо Трендафилов – Директор на дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние“ от Комисията за защита на потребителите в платформата Тиймс. Акцент на беседата бяха както правата на потребителите в България и Европа, така и задълженията им. Дискутирани бяха и некоректните търговци на пазара, както и проблемите с онлайн търговията, опциите за подаване на жалби, реални случки от практиката на експертите.

15 март е датата, на която се отбелязва Световния ден на потребителите. На този ден за първи път са формулирани основните права на потребителите:  Правото на безопасност, Правото на информация, Правото на избор, Правото да бъдеш чут.

През годините с развитието на икономиката и глобализацията нараства и значението на потребителската защита, а потребителите в Европейския съюз получават все повече права:

Право на неподвеждаща реклама, Право дефектните стоки да бъдат ремонтирани или заменени, Право на договори без неравноправни клаузи и други.

Всички те са гарантирани за потребителите от Европейския съюз посредством развитието на нормативната база и действащи контролни органи.