Важни Новини

ДФСГ „Интелект“ е сред 20-те професионални гимназии в България с присъдена ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ, което дава право през следващите 5 години да кандидатстваме за международни проекти /практики/ в европейски страни по облекчена процедура.

Всичко това е висока оценка за големия професионализъм и неуморната работа на колегите от гимназията и невероятна възможност за нашите възпитаници и учители ежегодно да посещават различни европейски страни и да работят по актуални теми във водещи компании.Честито,гимназия „Интелект“!

Акредитацията на Програма „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на

образованието за възрастни (ОВ), професионалното образование и обучение (ПОО)

и училищното образование (УО), които желаят да участват в трансграничен обмен и

сътрудничество. Предоставянето на акредитация по Програма „Еразъм“ потвърждава,

че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени мобилности като

част от по-широко усилие за развитие на собствената организация.