Приключили международни проекти

ДФСГ „Интелект“ реализира двугодишен проект по Програма „Еразъм+”, КД2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”: CLIL as a Bridge to Real Life English, в който участват училища от Полша, Испания, Италия, Словакия, Гърция и Турция. Проектът е с продължителност 2 учебни години – от септември 2016 г. до юни 2018 г.

Основните цели на проекта са усъвършенстване на езиковите и компютърните умения на учениците,  повишаване на общата им култура по история и география на страните-партньори, както и познанията им за страните от Европейския съюз и Европа. Ние, участниците в проекта, споделяме целите на Съвета на Европа да се изгради единна Европа, основана на споделени ценности, включващи толерантност и уважение към културното и езиковото разнообразие.

Целта на този проект е да подобри мотивацията на учениците за учене на чужди езици и особено английски език чрез окуражаване на вроденото им любопитство за нови знания и умения. Проектът ще е идеален за развиване на ключови компетенции в различните области на познанието.

Сайт на проект  CLIL as a Bridge to Real Life English”: https://clilbridgeproject1.weebly.com/c2bulgaria-2702-03032017.html

През първата година от реализацията на проекта се проведоха една международна среща на директори и учители от 7-те държави в Полша и две образователни мобилности: УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ – в Испания и България, за които вече писахме.
През септември 2017 година в Словакия се проведе Втората транснационална среща, в която взеха участие учители от 7-те държави-партньори.
От 19 до 25 ноември 2017 година се проведе трета образователна мобилност: УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ в Аквавива дела Фонти, Италия с приемаща организация – училище „Роза Люксембург“. В нея взеха участие общо 32 ученици и 16 учители.
За трансграничната мобилност учениците направиха проучване и подготвиха презентации за: своите очаквания относно културологичните особености на държавите партньори в проекта, ще представят пред другите участници. Програмата на образователната мобилност в Италия включваше: предварително проучване за трима представители на италианската литература, трима италиански художници и география на Италия – региони и основни градове, което да се представи пред всички участници в срещата, участие на ученици и учители в учебни часове, провеждани по метода КЛИЛ по различни предмети, участие в образователни игри и уъркшоп по метода КЛИЛ, участие в ателиета по изкуства: скулптура и изработване на театрални кукли, танци, музика и театър и две образователни екскурзии до исторически и географски забележителност в регион Пулия, където се намира градът-домакин. Също така учениците и техните ръководители представиха на своите партньори по две традиционни игри на открито, в които всички се забавляваха много.
От 22 до 28 април 2018 година се проведе последната, четвърта образователна мобилност: УЧЕНЕ, ПРЕПОДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ и заключителната среща на директори и учители от страните-партньори по проекта в Перама, Гърция с приемаща организация училище „1 st Lyceum“. В Гърция се срещнаха 40 ученици и 22 учители и директори от 7-те държави-партньори. Програмата на двете срещи включваше: Презентация на всяка държава и училище, подготовка и представяна на постановка от традиционния за Гърция „Театър на сенките“, участие в уроци по метода CLIL, уъркшоп (изработване на фигури за гръцкия театър на сенките), посещение в Общината на Перама и образователни екскурзии до исторически и археологически забележителности в райна, както и реща на учителите за резултатите от проекта.
Срещата приключи с Тетър на сенките и концерт.

Като резултат от съвместните дейности на партньорите по проекта бяха разработени уроци по различни учебни предмети по метода КЛИЛ, Книга за учителя, Помагало за учениците и Тестове към разработените уроци, Кодекс на приятелството, книжка със забележителности от държавите-участнички в проекта, Книга със споделените преживявания и впечатления на всички участници в различните срещи, книжка с представени улични игри на различните държави и др.

На 12 октомври 2018 година група от ДФСГ „Интелект“ – участници в проекта и техните ръководители Таня Лалкова и Ани Андзреева се включи в инициативата „ErasmusDays“ на ЕК
Учителите и учениците отбелязаха деня, като дариха на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в гр. Плевен копия от създадените по проекта продукти, които по този начин могат да станат достояние на плевенската общественост. Желаещете да се запознаят със съдържанието на обучителните и инфоирмационни материали могат да ги открият в читалнята на чуждоезиковия отдел.

https://dariknews.bg/regioni/pleven/uspeshno-prikliuchi-syvmesten-proekt-na-dfsg34intelekt34-s-uchilishta-ot-shest-strani-snimki-2125306