На 22.11.2021 г. в ИУ – Варна се проведе петата национална ученическа олимпиада по финанси.  В нея взеха участие 170 ученици от 11 и 12 клас от цялата страна.

Основната цел на олимпиадата е да се даде възможност на участниците да се  изявят, да  развият  и задълбочат своите знания, умения и компетентности в областта на финансите, да се насърчат способностите на учениците за оригинално и творческо мислене при решаване на финансови проблеми и казуси

Състезанието протече в два кръга: решаване на  тест с въпроси от областта на финансите и разработване на  казус с практическа насоченост.

Група ученици от ДФСГ „Интелект“ – гр. Плевен с ръководител Лариса Недялкова  взеха участие в надпреварата и се представиха достойно.

Анна Точева от 11б клас, спец „Банково дело“, получи специална грамота за отлично представяне като една от 10 – те най- добри на олимпиадата.

С много добро участие и грамоти са и останалите представители на училището Цветелина Иванова от 11б клас, Ивана Костадинова от 12б клас,

Ивана Борисова от 12в клас и Ивайла Костадинова от 12в клас.

Те ще получат  специални сертификати за участие.