Инициативи

Съвместна инициатива с „МЕТРО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по линията на партньорство в подкрепа на дуалното образовение.

координати на лектора Мария Маринова:

имейл: marina.marinova@metro.bg;

 https://www.facebook.com/marina.marinova.731

https://www.instagram.com/marina.marinova748/