Актуално

В ДФСГ „Интелект“ започва реализирането на проект ”Българското военно чудо” по Национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Министерството на отбраната (МО) „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ 2021
Модул А – Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, както и за отбелязване на Деня на Храбростта и празника на Българската армия – 6 май

Обща информация за проекта

Проектът цели проследяването на дългогодишната история на българската армия и нейното развитие. Част от военните ни подвизи са включени във военните учебници в чужбина, а десетки други ще живеят завинаги в българската памет, носейки достойнство и чест. Запознаването на подрастващите с тях е необходимо, за да продължи да се предава българският дух през поколенията.

В ДФСГ „ Интелект“ гр. Плевен, формирането на активни личности, които да продължат своето развитие в границите на България и да дадат своя принос за родината, е сред основните приоритети. За да може това да се случи, младите трябва да познават и помнят своята история, да имат изградено чувство на патриотизъм и народна чест, да обичат, ценят и познават езика, обичаите и да изпитват привързаност към родната земя.

Когато става въпрос за история, несъмнено говорим и за ангажиране на въображението на учениците, което от своя страна подхранва тяхното интелектуално развитие. Подобен проект има възможност за изграждане на стабилни междупредметни връзки и за развитие на уменията на XXI век: дигитална грамотност, умение за работа в екип, четивна грамотност, гражданска активност, комуникационни умения, креативност и критично мислене.

Една от основните задачи на образователната ни система е да спомага за изграждането на стабилни ценности в подрастващите и развитието на чувството на патриотизъм. Изследването на историята на армията и нейните велики подвизи, осъзнаването на трудностите пред, които са били изправени неведнъж нашите велики войници и командири, разбирането на посланието, че „ Трябва да победиш или да умреш, друг избор няма! „ , усещането на огромната любов на войската към България, ще запалят онази искрица, която ние българите носим в сърцата си, а с нея ще започне формирането на бъдещите граждани на Републиката. Граждани, които ще познават миналото и историята си и които ще търсят начини за успешно бъдеще в своята родина.

Основни цели:

  1. Запознаване с историята на едни от най-великите битки и военнослужещи в българската армия
  2. Зараждането на чувство на гордост с героичното ни минало и осъзнаване на честта да служиш на България
  3. Запознаване с приноса и необходимостта от съвременната българска армия
  4. Осъществяване на  трайни междупредметни връзки
  5. Развитие на уменията на 21 век : дигитална грамотност, умение за работа в      екип, четивна грамотност, гражданска активност, комуникационни умения, креативност и критично мислене

Очаквани резултати:

  1. Познаване на историята на битките при Дойран и Сливница
  2. Познаване на названията на чиновете в армията и техните отличителни знаци
  3. Осъзнаване на важната роля на жените в армията и техния принос
  4. Научаването на имената и подвизите на едни от най-храбрите ни военни

Основни дейности:

Дейност 1.1. Представяне на кратка история на празника (презентация)
Дейност 1.2. Българските офицери и герои – Ген. Вазов ( презентация)
Дейност 2.1. Културните паметници в Плевен    ( презентация)
Дейност 2.2. Героят Списаревски – кавалера на храбростта ( представяне и постер)
Дейност 3.1. Първата жена извезала бойно знаме- дискусия
Дейност 3.2 Гостуване на военен лейтенант – разказ от първа ръка за честта да служиш на родината
Дейност 4.1  Битките при Дойран и Сливница – представяне
Дейност 4.2 Посещение на Панорамата и запознаване с бойни оръжия

 Участници и партньори:

Ученици от IX , X,XI клас на ДФСГ”Интелект

Индикатори за успех:

Посещение в Панорама Плевенска епопея и влизане в дискусия, която ще се проведе на „бойното поле“. Въпросите в нея ще целят ясното и точно познаване на историята на армията и на нейното съвременно развитие.

Изготвяне на постери, рисунки и презентации, посветени на военните ни подвизи. Ще се следи за визуализация на детайлите свързани с конкретни битки.