АктуалноВажни Новини

РАБОТНА СРЕЩА /ИНТЕРВЮ/ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“, ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ

STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – синхрон между реалното и дигиталното

№ 2021-1-BG01-KA121-VET-000005969,

програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

На 20.06.2022г. се проведе работна среща на учениците от 10. и 11. клас по проект Еразъм, който ще се проведе през периода 03.07-23.07.2022г., на територията на гр. Краков, Полша.

В мобилността ще вземат участие 25 ученици, които са преминали през професионална подготовка, състояща се от различни компоненти.

Партньор на гимназията по проекта е Erasmus Krakow- динамичен и интернационален екип, който специализира в изпълнението на проекти за образователна мобилност в много от страните от Европейския съюз. Организацията провежда стажове в Полша за ученици от европейските професионални и технически училища.

Срещата протече под формата на интервю, по време на което ползвателите по проекта трябваше да обсъждат различни теми, свързани със специалностите, които изучават. Интервюто се проведе от член на Приемащата Организация с цел диагностика на знания и компетенциите на учениците по английски език.

След пристигане в Полша учениците ще бъдат посрещнати от ментори от съответните фирми, в които ще проведат своя 3-седмичен стаж. Работните места са съобразени изцяло със специалностите и изучаваните предмети в училище.

Медиите за нас:
Работна среща на учениците от ДФСГ „Интелект“ по проект „STEM сътрудничество: Глобалното образование – синхрон между реалното и дигиталното“ (utre.bg)