АктуалноВажни Новини

Събитията и мероприятията по настоящия проект ще обхванат периода от юли до декември 2022 г. и ще бъдат насочени към допълнителна работа с учениците от уязвими групи с оглед пълноценност на участието в образователния процес. Идеята на разнообразните дейности е да оптимизираме взаимодействието на училището като водеща институция с родителите и децата от тези групи, да се повиши мотивацията и чрез активното участие на образователния медиатор да работим за социалния баланс от нов тип. Баланс, насочен към социалното изключване и намаляване на риска от отпадане от системата на училищното образование.


ИНИЦИАТИВИ
Тема „ Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“

Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – сайт / ще бъде отворено ново поле по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“
Дата на провеждане 11.07.2022 г.
Брой включени родители 3
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 25

Тема „ Пълноценното участие в образователния процес – гарант за успешна мотивация и активно приобщаване“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – конферентна зала
Дата на провеждане 30.09.2022 г.
Брой включени родители 7
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 100

ЛЕКЦИЯ
Тема „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между участниците в образователния процес — съдействие за интегриране на учениците в образователната среда“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – конферентна зала
Дата на провеждане 21.10.2022 г.
Брой включени родители 33.6. Брой включени учители 1
Брой включени ученици 100

МОТИВАЦИОННА СРЕЩА
Тема „Регулярното и ефективно включване в образователния процес – мост към образователната интеграция“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – концертна зала
.4. Дата на провеждане 18.11.2022 г.
Брой включени родители 2
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 100

ОТКРИТА БЕСЕДА
Тема „ОБРАЗОВАНИЕ с подкрепа“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – концертна зала
Дата на провеждане 13.12.2022 г.
Брой включени родители 5
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 125
Брой включени представители на местната общност 1

БЕСЕДА „ОБРАЗОВАНИЕ С ПОДКРЕПА“

На 13.12.2022 г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“ – Плевен се проведе беседа на тема „Образование с подкрепа“.

На беседата присъстваха:

 • Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Галя Димитрова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Михаела Карамфилова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Милен Георгиев – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Родители на ученици от 8 и 10 клас;
 • Преподаватели в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ученици от 8 и 10 клас в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Росен Хаджиев – образователен медиатор в ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Откриването на беседата се направи от Росен Хаджиев – образователен медиатор, който представи присъстващите.

Младите презентатори от 10 А и 10 В клас – Николия Стоянова и Никола Петров, представиха пред присъстващите възможността за финансова подкрепа на ученичка от ДФСГ „Интелект“.

Презентацията на тема „Образование с подкрепа“ и беседата по въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания по отношение на образование с подкрепа?“ се ръководи и се проведе от Росен Хаджиев – образователен медиатор.

В реализираните психологически ситуации и дискусиите по тях се включиха директорът, заместник – директорите, учителите, родителите и учениците от 8 и 11 клас.

Росен Хаджиев – образователен медиатор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, финализира беседата с послания към присъстващите.

МОТИВАЦИОННА СРЕЩА „РЕГУЛЯРНОТО И ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – МОСТ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ“

На 18.11.2022 г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“ – Плевен се проведе мотивационна среща на тема „Регулярното и ефективно включване в образователния процес – мост към образователната интеграция“.

На мотивационната среща присъстваха:

 • Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Галя Димитрова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Михаела Карамфилова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Милен Георгиев – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Родители на ученици от 8 клас;
 • Преподаватели в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ученици от 8 клас в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Росен Хаджиев – образователен медиатор в ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Откриването на мотивационната среща се направи от Росен Хаджиев – образователен медиатор, който представи присъстващите.

Мотивационната среща на тема „Взаимодействие между участниците в образователния процес – съдействие за интегриране на ученици в образователната среда“ се проведе от младите презентатори от 10 А и 10 В клас – Николия Стоянова и Никола Петров.

Дискусията по въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания по отношение на регулярното и ефективно включване в образователния процес?“ се ръководи от младите презентатори Теодора Иванова от 11 Б клас, Виктория Ванушева от 11 Г клас, Цветелина Иванова от 12 Б клас и Анна Точева от 12 Б клас, които споделиха своя опит, спрямо присъстващите.

В дискусията се включиха директорът, заместник – директорите, учителите и родителите.

Споделиха се мнения и от ученици от 8 клас.

Росен Хаджиев – образователен медиатор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, финализира мотивационната среща с послания към присъстващите.

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“

На 21.10.2022 г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“ – Плевен се проведе лекция на тема „Взаимодействие между участниците в образователния процес – съдействие за интегриране на ученици в образователната среда“.

На лекцията присъстваха:

 • Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Галя Димитрова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Михаела Карамфилова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Милен Георгиев – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Родители на ученици от 9 и 11 клас;
 • Преподаватели в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ученици от 9 и 11  клас в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Росен Хаджиев – образователен медиатор в ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Откриването на лекцията се направи от Росен Хаджиев – образователен медиатор, който представи присъстващите.

Лекцията на тема „Взаимодействие между участниците в образователния процес – съдействие за интегриране на ученици в образователната среда“ се проведе от младите презентатори от 11 А и 11 Б клас – Моника Пешева, Виктория Кръстева, Естела Петрунова и Лора Кирилова.

Дискусията по въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания по отношение на взаимодействие между участниците в образователния процес?“ се ръководи също от младите презентатори спрямо присъстващите.

В дискусията се включиха директорът, заместник – директорите, учителите и родителите.

Споделиха се мнения и от ученици от 11 клас и ученици от 9 клас.

Росен Хаджиев – образователен медиатор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, финализира лекцията с послания към присъстващите.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕМА „УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ИНТЕЛЕКТ – ПОДКРЕПЯЩА И ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – 11.07.2022 Г.

На 11.07.2022 г. в зала „Европа“ на ДФСГ „Интелект“ – Плевен се проведе информационна кампания на тема „Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“ при следния ред:

  1. Откриване на информационната кампанията;

  2. Представяне на присъстващите на информационната кампания;

  3. Презентация на тема „Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“;

  4. Дискусия;

  5. Финализиране на информационната кампанията.

 На информационната кампания присъстваха:

 • Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Галя Димитрова – заместник – директор, ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Милен Първанов – заместник – директор, ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ива Иванова – Нечева – работодател и родител;
 • Емил Тодоров – родител;
 • Преподаватели от ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ученици от 11 „В“ клас в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Росен Хаджиев – образователен медиатор в ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Откриването на информационната кампания се направи от младите презентатори Пламена Стефанова и Иван Христов.Росен Хаджиев – образователен медиатор, представи присъстващите на информационната кампанията.

Презентацията на тема „Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“ се проведе от младите презентатори Пламена Стефанова и Иван Христов и младия IT специалист Денис Тодоров.

Дискусията по въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания по отношение на представената подкрепяща и позитивна образователна среда на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, в презентацията?“ се ръководи от Росен Хаджиев – образователен медиатор, спрямо присъстващите в информационната кампанията.

Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен финализира информационната кампанията с послания към присъстващите.

БЕСЕДА НА ТЕМА „ПЪЛНОЦЕННОТО УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – ГАРАНТ ЗА УСПЕШНА МОТИВАЦИЯ И АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ“

На 30.09.2022 г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“ – Плевен се проведе беседа на тема „Пълноценното участие в образователния процес – гарант за успешна мотивация и активно приобщаване“ при следния порядък:

На беседата присъстваха:

 • Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Галя Димитрова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Михаела Карамфилова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Милен Георгиев – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Родители на ученици от 8 и 12 клас;
 • Преподаватели в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ученици от 8 и 12  клас в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Росен Хаджиев – образователен медиатор в ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Откриването на беседата се направи от младите презентатори Николия Стоянова и Никола Петров.

Росен Хаджиев – образователен медиатор, представи присъстващите.

Презентацията на тема „Пълноценното участие в образователния процес – гарант за успешна мотивация и активно приобщаване“ се проведе от младите презентатори Николия Стоянова и Никола Петров.

Дискусията по въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания по отношение на пълноценното участие в образователния процес?“ се ръководи от Росен Хаджиев – образователен медиатор, спрямо присъстващите.

В дискусията се включиха директорът, заместник – директорите, учителите и родителите.

Споделиха се мнения и от група ученици от 12 клас и група ученици от 8 клас.

Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен финализира беседата с послания към присъстващите.