АктуалноВажни Новини

Събитията и мероприятията по настоящия проект ще обхванат периода от юли до декември 2022 г. и ще бъдат насочени към допълнителна работа с учениците от уязвими групи с оглед пълноценност на участието в образователния процес. Идеята на разнообразните дейности е да оптимизираме взаимодействието на училището като водеща институция с родителите и децата от тези групи, да се повиши мотивацията и чрез активното участие на образователния медиатор да работим за социалния баланс от нов тип. Баланс, насочен към социалното изключване и намаляване на риска от отпадане от системата на училищното образование.


ИНИЦИАТИВИ
Тема „ Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“

Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – сайт / ще бъде отворено ново поле по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“
Дата на провеждане 11.07.2022 г.
Брой включени родители 3
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 25

Тема „ Пълноценното участие в образователния процес – гарант за успешна мотивация и активно приобщаване“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – конферентна зала
Дата на провеждане 30.09.2022 г.
Брой включени родители 7
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 100

ЛЕКЦИЯ
Тема „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между участниците в образователния процес — съдействие за интегриране на учениците в образователната среда“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – конферентна зала
Дата на провеждане 21.10.2022 г.
Брой включени родители 33.6. Брой включени учители 1
Брой включени ученици 100

МОТИВАЦИОННА СРЕЩА
Тема „Регулярното и ефективно включване в образователния процес – мост към образователната интеграция“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – концертна зала
.4. Дата на провеждане 18.11.2022 г.
Брой включени родители 2
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 100

ОТКРИТА БЕСЕДА
Тема „ОБРАЗОВАНИЕ с подкрепа“
Място на провеждане -ДФСГ „Интелект“ – концертна зала
Дата на провеждане 13.12.2022 г.
Брой включени родители 5
Брой включени учители 1
Брой включени ученици 125
Брой включени представители на местната общност 1

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ТЕМА „УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ИНТЕЛЕКТ – ПОДКРЕПЯЩА И ПОЗИТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА – 11.07.2022 Г.

На 11.07.2022 г. в зала „Европа“ на ДФСГ „Интелект“ – Плевен се проведе информационна кампания на тема „Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“ при следния ред:

  1. Откриване на информационната кампанията;

  2. Представяне на присъстващите на информационната кампания;

  3. Презентация на тема „Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“;

  4. Дискусия;

  5. Финализиране на информационната кампанията.

 На информационната кампания присъстваха:

 • Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Галя Димитрова – заместник – директор, ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Милен Първанов – заместник – директор, ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ива Иванова – Нечева – работодател и родител;
 • Емил Тодоров – родител;
 • Преподаватели от ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ученици от 11 „В“ клас в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Росен Хаджиев – образователен медиатор в ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Откриването на информационната кампания се направи от младите презентатори Пламена Стефанова и Иван Христов.Росен Хаджиев – образователен медиатор, представи присъстващите на информационната кампанията.

Презентацията на тема „Училищната общност ИНТЕЛЕКТ – подкрепяща и позитивна образователна среда“ се проведе от младите презентатори Пламена Стефанова и Иван Христов и младия IT специалист Денис Тодоров.

Дискусията по въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания по отношение на представената подкрепяща и позитивна образователна среда на ДФСГ „Интелект“ – Плевен, в презентацията?“ се ръководи от Росен Хаджиев – образователен медиатор, спрямо присъстващите в информационната кампанията.

Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен финализира информационната кампанията с послания към присъстващите.

Беседа на тема „Пълноценното участие в образователния процес – гарант за успешна мотивация и активно приобщаване“

На 30.09.2022 г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“ – Плевен се проведе беседа на тема „Пълноценното участие в образователния процес – гарант за успешна мотивация и активно приобщаване“ при следния порядък:

На беседата присъстваха:

 • Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Галя Димитрова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Михаела Карамфилова – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Милен Георгиев – заместник – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Родители на ученици от 8 и 12 клас;
 • Преподаватели в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Ученици от 8 и 12  клас в ДФСГ „Интелект“ – Плевен;
 • Росен Хаджиев – образователен медиатор в ДФСГ „Интелект“ – Плевен.

Откриването на беседата се направи от младите презентатори Николия Стоянова и Никола Петров.

Росен Хаджиев – образователен медиатор, представи присъстващите.

Презентацията на тема „Пълноценното участие в образователния процес – гарант за успешна мотивация и активно приобщаване“ се проведе от младите презентатори Николия Стоянова и Никола Петров.

Дискусията по въпроса „Какви са вашите впечатления, мисли, чувства и усещания по отношение на пълноценното участие в образователния процес?“ се ръководи от Росен Хаджиев – образователен медиатор, спрямо присъстващите.

В дискусията се включиха директорът, заместник – директорите, учителите и родителите.

Споделиха се мнения и от група ученици от 12 клас и група ученици от 8 клас.

Емил Райков – директор на ДФСГ „Интелект“ – Плевен финализира беседата с послания към присъстващите.