Професионална подготовка

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен  подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Това е предварителната фаза на проекта, която се реализира в България в ДФСГ „Интелект“ и преминава през следните етапи:

  • професионална подготовка– работа по теми и програми свързани с тематиката на проекта и предстоящата мобилност в Италия, базирана на включените от партньора фирми;
  • езикова подготовка– регистрация в системата OLS и системна работа за дефиниране на езиковото ниво, развитие и тестване  след подготовката;
  • културна подготовка– запознаване с историята, културата и икономиката на Италия, подготовка за културен обмен.

Статия на сайта на в-к „Посредник“.

 


Да поговорим за 3D модели и 3D принтери

 

 


Kahoot! е базирана на игри, платформа за обучение, използвана като образователна технология в училища и други образователни институции. Неговите учебни игри, „kahoots„, са създадени от потребители, викторини с множество възможности за избор, които могат да бъдат достъпни чрез уеб браузър или приложението Kahoot.

 

Kahoot №1 Kahoot №2 Kahoot №“3 Kahoot №4 Kahoot №5
Kahoot №6 Kahoot №7 Kahoot №8 Kahoot №9 Kahoot №10

LearningApps поддържа учебния процес с отделни интерактивни онлайн модули, които може да бъдат интегрирани в учебното съдържание. Те биха могли да бъдат използвани във вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено достъпни. Тези блокове (така наречените приложения или упражнения) не са завършени учебни единици, но може да бъдат използвани като част от сценарий на урок. Те са ценни най-вече със своята интерактивност.