Фокусирайки се върху специфичния проектен опит на ДФСГ „Интелект“/над 30 г. и партньора, решихме в процеса на изпълнение на проекта да  създадем уеб базирано пространство – STEM работилница с конкретна цифрова информация за:

  • Използване на онлайн инструментите за създаване и популяризиране на съдържание – акцентиране на ИКТ уменията и SMART модела в дигиталната среда за глобално образование /Google Slides, Google Docs, Google Sites, Google Forms and Drive/;
  • Модела на учене чрез опити и решения за анализ на данни, което ще повиши знанията по STEM предметите и ще подпомогне кариерното ориентиране на подрастващите в бъдеще;
  • Комуникационните технологии, които са ресурс, чрез който учениците и учителите осъществят основната си дейност, а именно визуализиране на учебното съдържание в подкрепа на теоретична основа с оглед по-добро приложение в живота /Google Classroom, Google Meet, Teams/;
  • Творческата и мобилна среда, развиваща въображението и мотивацията на подрастващите, място, където знанието среща реалния живот.

В създаването на STEM работилница чрез проекта „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството„ ще включим представители както на местния бизнес, така и на партньорите от Италия.

Идеята е да продължим комуникацията си онлайн с цел устойчивост на постигнатите резултати и базирайки се на надградените професионални умения да създадем съвместно онлайн пространство – виртуален инкубатор.

STEM сътрудничеството по проекта и споделянето на опита за придобитите знания, умения и компетенции в сферата на предприемачеството ще надгради образователната ни стратегия, което е една нова възможност за повишаване на професионалните възможности на учителите в подкрепа на глобалното образование.