*мобилност: юли 2023 г.

*участници:

 

Мобилност УЧЕНИЦИ: 

В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2022/23 г. (25 ученика), преминаващи ПОО по икономика.

Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление на бизнес процесите. Повишената професионална подготовка в бъдеще ще способства за кариерното им развитие в отговор на нуждите на бизнеса.


Мобилност ПЕРСОНАЛ:

В проекта „Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството„ ще имат възможност да се включат и 7 учители по професионална подготовка или преподаващи професионални предмети с цел надграждане на професионалните компетенции за работа със системи и технологии за управление на знанието, образованието и използването на хибридни облачни модели, подпомагащи професионалното развитие на подрастващите. Това е една нова възможност за повишаване на конкурентно способността им и разширяване на професионалните компетенции.