ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ


КЛАСИРАНЕ


ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА


РАБОТНА И КУЛТУРНА ПРОГРАМА В ТОРИНО, ИТАЛИЯ (1.07-22.07.2023)