СИП „Глобален гражданин“

Целта на СИП Глобален гражданин е да се повиши информираността и задълбочи разбирането на философията, принципите и методите на глобалното образование, както и да се изградят социални и граждански умения у  учениците, така че те да посрещат предизвикателствата на глобалния свят не само в професионален, но и в граждански аспект, да се потърсят отговори на…

Процедура за подбор на участници

П Р О Ц Е Д У Р А ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ по проект „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички” по програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ № 2018-1-BG01-KA116-047187 ПЪРВИ ЕТАП ПОДБОР ПО ФОРМАЛНИ КРИТЕРИИ Кандидат-участниците подават заявления и декларация по образец до Комисията за подбор на участници в периода 19.09.2018 г.…

Дейности по проекта

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ” Иновативно училище   с награда „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“  2018   В контекста на ГЛОБАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, което реализираме в ДФСГ „Интелект“ и водени от целите за глобално развитие през хилядолетието, като гимназия с приз „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ 2018, ние ще работим през учебната 2018/2019 г. за разширяване на знанията, уменията и интересите на учениците…