Процедура за подбор по проект „STEM сътрудничество : ГЛОБАЛНОТО образование – синхрон между реалното и дигиталното“

ДФСГ „Интелект“ обявява процедура по подбор на участници / ученици и учители/ по проект    „STEM сътрудничество: ГЛОБАЛНОТО образование-синхрон между реалното и дигиталното “  програма „Еразъм+“, № 2021-1-BG01-KA121-VET-000005969               РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ: *Интегриране на гимназията в Европейското образователно пространство; *Създаване и развитие на международните връзки; *Променена учебна среда, подкрепяща ученето и творчеството, интегрираща в себе…

Електронен дневник

В ДФСГ „Интелект“ се използва електронен дневник Школо – https://www.shkolo.bg/ Уважаеми родители! Скъпи осмокласници! Можете да си направите регистрация тук https://app.shkolo.bg/#register-tab Всички регистрирани потребители могат да видят в електронния дневник актуална информация, седмично разписание, учебни предмети и преподаватели за учебната 2021-2022 година! Успешна учебна година!

Документи по чл. 263 и чл. 175 от ЗПУО

Документи за учебната 2022-2023 годинаГодишен-план-за-дейността-на-училището Правилник-за-дейността-на-ДФСГ-Интелект-2022-2023 Стратегия-за-развитието-на-ДФСГ-Интелект Форми-на-обучение План-за-изпълнение-на-стратегията-за-развитие Мерки-за-повишаване-качеството-на-образование-1 План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-качество-на-образованието Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-приобщаване Програма-за-превенция-на-ранно-напускане-на-училище Организация-на-учебния-ден-22-23 Седмично-разписание-2022-2023-1-срок Етичен-кодекс-за-поведението-на-учителите План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-колегиална-етика

Финансови документи

2022 годинаОтчет-1-во-тремесечие-2022 Отчет-2-ро-тремесечие 2022г. Отчет-за-касово-изпълнение-на-бюджета-за-3-то-тремесечие 2022г. ДФСГ-БЮДЖЕТ-2022г 2021 годинаОтчет-четвърто-тримесечие-2021 Отчет-трето-тримесечие-2021 Отчет-второ-тримесечие-2021 Отчет-първо-тримесечие-2021 БЮДЖЕТ-ПЛАН-2021 2020 годинаОтчет-бюджет-2020г Отчет-средства-европейски-съюз-2020г Отчет-средства-национални-програми-2020г Отчет-първо-тримесечие-2020-1 2019 годинаИзпълнение бюджет – 3-то тримесечие 2019 Отчет средства по проект Подкрепа за успех2019 ФИН. ИНФОРМАЦИЯ КФС2019