В ДФСГ „Интелект“ отбелязаха Международният ден на счетоводителя

На 10.11.2023 г. с ученици от 12 в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“ беше отбелязан Международният ден на счетоводителя. Гост – лектор беше госпожа Албена Валянова, управител на Счетоводна къща „Валянова“. Госпожа Валянова сподели опит, а учениците активно взеха участие в дискусията.

В ДФСГ „Интелект“ отбелязаха 16 ноември – Денят на данъчният служител

На 10.11 в ДФСГ „Интелект“ се състоя събитие, под надслов „ Работа в НАП – възможности и перспективи “, във връзка с 16 ноември – Денят на данъчният служител Учениците от 12 – тите  класове, изучаващи предмет Финанси представиха презентации свързани и данъците, НАП и данъчните служители. Акцент в срещата бе гостът  Десислава Сашева Кръстева…

НИ „УПРАВЛЯВАМЕ УЧИЛИЩЕТО С УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ“

Инициаторите на Националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ – Синдиката на българските учители и Фондация „Институт за информални иновации“ – представят заедно онлайн премиерата на сборника „Управляваме училището с ученическо самоуправление“, който включва резултатите от инициативата. Очакваме Вашите отзиви за сборника едновременно на имейлите на инициаторите: sbu_centrala@abv.bg и found.iii.teya@gmail.com! Линк за сваляне на сборника.

НП „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ЦЕЛИ Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели…

РЕЗУЛТАТИ

Очакваме и следните конкретни РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ: Създаване и развитие на нови международни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Франция, като част от Европа; Променена учебна среда, подкрепяща не само ученето и творчеството, но интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на…

МОБИЛНОСТ 2024

Мобилност УЧЕНИЦИ:  В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2023/2024г. (30 ученика), преминаващи ПОО по икономика. Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения и възможности за дигитална трансформация и управление…

ПРЕДВАРИТЕЛНА ВИЗИТА

Във връзка с изпълнение на предстояща мобилност за 30 ученици и 10 учителя по проекта е предвидена предварителна визита в град Ница – Франция. Целта на предварителното посещение е проверка на предварително договорените условия за провеждане на мобилностите – стаж за учениците и обучение за учителите, така, че да постигнем предварително заложените цели и резултати:…

ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“

Нашата образователна методика, съчетана с възможностите за ученици и учители по време на мобилностите, предоставени ни от партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD и произтичащите иновативните решения са основа за създаването в края на проекта на ИНОВАТИВНА образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“, която поставя фокус на обучението чрез: Компетентностен подход чрез позитивно образование – развиване на ключовите компетентности…

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Това е предварителната фаза на проекта, която се реализира в България в ДФСГ „Интелект“ и преминава през следните етапи: професионална подготовка – работа по теми и програми свързани с тематиката на проекта и предстоящата мобилност във Франция, базирана на включените от партньора фирми; езикова подготовка – регистрация в системата OLS и системна работа за дефиниране…

В ДФСГ „Интелект“ отбелязаха седмицата на програмирането

На 27.10 в ДФСГ „Интелект“ се състоя събитие, под надслов „Благодаря ти AI, за помощта“, във връзка със седмицата на Програмирането (23.10-27.10). Учениците от 12 „а“ клас, специалност „Икономическа информатика“ разработваха различни и интересни игри с помощта на изкуствен интелект. Игрите бяха написани на езиците за програмиране HTML и JavaScript, с помощта на приложението ChatGPT.…