Клуб “ ХОРОВОДЕЦ „

На 01.03.2017г. се проведе публична изява  на учениците от  Клуб „Хороводец“ с ръководител Галя Димитрова. Темата на събитието беше „Надиграване-танцова постановка“. Изявата се състоя в зала „Библиотека“ на  ДФСГ „Интелект“.  Публика в залата бяха ученици, учители и служители от гимназията, както и 21ученици и 13учители от 6 държави – Испания, Полша, Словакия, Италия, Турция и…

Клуб “ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО „

Учениците  от  клуб  “Предприемачеството -провал, успех, фалит – управление на времето“  инициираха една прекрасна среща с представители от местния бизнес/г-н Г.Русинов-представител на търговската камара и г-н К.Цветков-управител на БАКБ/. Срещата бе превърната в дискусия по въпросите свързани с рисковете на бизнеса, формулата за успех, управление на времето и корпоративната култура. Учениците задаваха множество въпроси и…

Ателие „Web дизайн и Интернет програмиране“

Участници в ателието се включиха в дискусия на тема „Избор на професионална реализация“, актуална за учениците от 11 клас. Участниците се запознаха с дейността на WEBRIKA Academy и възможностите за обучения по интересни за тях теми. На срещата присъстваха и ученици от Клуб „Intellect NEWS – училищна медия“ с р-л Ани Андреева. Водещи на събитието…

Ателие “ МАТЕМАТИКАТА – ??? и отговори“

На 15 март се проведе среща , на която дискутирахме заедно с участниците в клуба „ Математиката въпроси и отговори“ и техните родители редица въпроси. Родителите смятат, че децата им получават допълнителни възможности за усвояване на учебния материал и определено този формат на проекта е  ефективен. Те предлагат да се изполват както традиционни, така и…

Aрт клуб „Интелект“

Представителна изява на АРТ-клуб „ Интелект“– г. Плевен                      Темата на събитието : „Най-красивата мартеница“ На 01.03.2017г. в ДФСГ „Интелект“ чествахме празника „Баба Марта“. Първи март е не само началният ден на месеца, който връзва мартеници за здраве и късмет, но и първата стъпка, предвещаваща идващата усмивка на пролетта и пробуждането на природата в родната…

Прием за учебната 2017-2018 година

Прием след VII клас за учебната 2017/ 2018 година: спец. „Икономическа информатика” с итензивно изучаване на английски език спец. „Банково дело” с итензивно изучаване на английски език спец. „Икономика и мениджмънт” с итензивно изучаване на английски език спец. „Електронна търговия” с итензивно изучаване на английски език Балообразуване: Удвоената оценка от изпита по математика/НВО/; Удвоената оценка от…

Проект CLIL

ДФСГ „Интелект“ реализира двугодишен проект по Програма „Еразъм+”, КД2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”: CLIL as a Bridge to Real Life English, в който участват училища от Полша, Испания, Италия, Словакия, Гърция и Турция. Проектът е с продължителност 2 учебни години – от септември 2016 г. до юни 2018 г. Основните цели на проекта са…

Проект „Твоят час“

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. От началото на учебната 2016 –…

„Младите говорят за…“

Отлично представяне на учениците от ДФСГ „Интелект“ на първото по рода си в Плевен събитие-конкурс за публична реч „Младите говорят за…“! Младите оратори Виктория Гатяжева и Илияна Банкова бяха най-добри, но…беше им отредено второ място. За всички нас, които присъствахме там, те са истинските първенци! Поздравления за двете чаровни момичета от XI в клас и…

Шампиони!

Отново сме шампиони! Момчетата на ДФСГ „Интелект“ показаха изключителен характер и успяха да обърнат резултата в един труден мач от 0:2 на 3:2 на финала на градското първенство по футбол срещу СУ „Иван Вазов“. Поздравления за мъжеството, силата на характера и решимостта да се бориш докрай на всички наши футболисти! Поздравления и за техния треньор…