Финална среща по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“

На 26 ноември 2020 г. в Концертната зала на плевенската гимназия се проведе финалната среща по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“. В нея учениците от 11 клас се срещнаха с Росен Хаджиев – медиатор в училището. Инициативата бе под надслов „Рисково поведение, групов натиск и зависимости“. Господин Хаджиев успя да провокира с…

„Магията на предприемачеството“ в Световната седмица на предприемачеството в ДФСГ „Интелект “- град Плевен

В концертната зала на ДФСГ „Интелект“ се проведе комбиниран и открит урок по повод „Световната седмица на предприемачеството“, организиран със съдействието на Джуниър Ачийвмънт България, по чиито програми, работи и гимназията. В инициативата се включиха ученици от 8 и 12 клас, изучаващи учебния предмет Предприемачество и  Йоана Лазарова- преподавател по икономика в гимназията.  Фокусът бе…

Обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) и присъствено oбучение за периода 23.11-23.12.2020г.

Уважаеми родители и ученици,  В изпълнение на т.5 от Заповед №РД-09-3158/11.11.2020г. на министъра на образованието и т.1 от Заповед №РД-01-275/13.11.2020г. на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че считано от 23.11.2020г. (понеделник) ДФСГ „Интелект“ – Плевен, прилага алгоритъм за приоритетност и редуване съгласно приложения  график. Графикът е приет на заседание на ПС с Протокол №4 от 13.11.2020 г.и…

ДФСГ „Интелект“ отбеляза Световната седмица на предприемачеството 16-22.11.2020г.

Иновационен лагер за генериране на идеи „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“. Световната седмица на предприемачеството чества своята тринадесета годишнина. От старта си през 2008 г. инициативата е достигнала и е помогнала на близо 50 милиона души да развият своя потенциал и да възродят предприемаческата екосистема в своята страна. Кампанията се е развила през годините…

Инициатива по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“

Среща в ДФСГ „Интелект“ с Катя Божикова На 13.11. 2020г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“- гр. Плевен учениците от 10а клас и техния класен ръководител Димитър Данаилов се срещнаха с госпожа Катя Божикова – председател на Общински съвет по наркотични вещества. Поради пандемията от Covid-19 и сложната обстановка в страната на срещата не присъстваха…

ДФСГ „Интелект“ се включи в Европейската седмица на професионалните умения

В периода 09-13 ноември 2020 г. се проведе „Седмица на професионалните умения в България“. ДФСГ „Интелект“ се включи в Европейската седмица на професионалните умения с Урок по предприемачество проведен от учениците от 11 а клас, специалност „Икономическа информатика“ Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. се проведе по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до…

Отлично представяне на наши ученици в Националното състезание по Счетоводство

В седмицата на патронния празник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в организираното от катедра „Счетоводна отчетност“ национално състезание участие взеха 157 дванадесетокласници, представители на 28 средни училища от 26 града в България. Това за сетен път доказва огромния интерес към счетоводството, защото то е и винаги ще бъде езика на бизнеса!В направление „Счетоводство“ участие взеха…

ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!

ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява! – това е наименованието на проекта, който гимназията разработи, за да отговори на нуждите от подобряване информираността на учениците и осъзнаване на последиците от рисковото и зависимо поведение. Проектът е финансиран от Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества и е с период на изпълнение 01.11-15.12.2020 г.…

Обучение в електронна среда

В изпълнение на издадената от министъра на здравеопазването заповед, считано от 29 октомври (четвъртък) за 14 дни се преустановяват присъствените в училищата учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас, включително, както и за университетите в страната. Прилагаме за сведение и изпълнение и Запвед на Министъра на образованието MON-2980-28.10.2020-1 за периода 29.10-11.11.2020 година за…

СВЕТОВЕН ДЕН НА АНИМАЦИЯТА В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

28 октомври е Световният ден на анимацията. На този ден през 1892 г. в Париж художникът изобретател Емил Рейно показал пред зрители невиждано дотогава зрелище – оптически театър. За първи път той демонстрирал публично своя апарат праксиноскоп, който показвал движещи се картинки. През декември 1888 г. основава своя „Оптичен театър“. Първата прожекция на т. нар. светлинни пантомими е на 28…