Стипендии за Първи срок на учебната 2020-2021 г.

Важно съобщение! В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Първи  срок на учебната 2020-2021 година: Стипендия за отличен успех:  на база класиране (Критерии за отпускане на стипендии – Приложение 1) –  от 30,00 до 60,00лева Социална стипендия:  на база класиране (Критерии за отпускане на стипендии – Приложение 2)  –  21,00лева Стипендия за ученици…