Публикуване на финансови документи на гимназията

Финансови документи

2022 годинаОтчет-1-во-тремесечие-2022 Отчет-2-ро-тремесечие 2022г. Отчет-за-касово-изпълнение-на-бюджета-за-3-то-тремесечие 2022г. ДФСГ-БЮДЖЕТ-2022г 2021 годинаОтчет-четвърто-тримесечие-2021 Отчет-трето-тримесечие-2021 Отчет-второ-тримесечие-2021 Отчет-първо-тримесечие-2021 БЮДЖЕТ-ПЛАН-2021 2020 годинаОтчет-бюджет-2020г Отчет-средства-европейски-съюз-2020г Отчет-средства-национални-програми-2020г Отчет-първо-тримесечие-2020-1 2019 годинаИзпълнение бюджет – 3-то тримесечие 2019 Отчет средства по проект Подкрепа за успех2019 ФИН. ИНФОРМАЦИЯ КФС2019