Документи за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила-по-изпълнение-на-критерии-за-осигуряване-на-качеството-на-професионална-подготовкаИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-комисията-по-качество-на-професионалното-образование-и-обучениеИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-медийната-комисия-за-отразяване-на-училищни-събития-и-мероприятияИзтегляне Годишен-план-за-дейността-на-училищната-комисия-по-изпълнение-на-координационния-механизъмИзтегляне Годишен-план-за-квалификационната-дейност-на-училищетоИзтегляне Годишен-план-за-работа-на-координационния-съвет-за-противодействие-на-тормозаИзтегляне Етичен-кодекс-за-дейността-на-училищната-комисия-по-колегиална-етикаИзтегляне Етичен-кодекс-за-поведението-на-учителите-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне Заповед-дневна-и-самостоятелна-формаИзтегляне Заповед-РД-02-706Изтегляне Заповед-РД-02-730Изтегляне Мерки-за-повишаване-на-качеството-на-образованиеИзтегляне План-за-действия-в-извънредна-ситуация-в-условията-на-пандемияИзтегляне План-за-заседания-на-педагогическия-съветИзтегляне План-за-изпълнение-на-стратегията-за-развитиеИзтегляне План-за-информационната-кампания-по-организиране-и-провеждане-на-ДЗИ-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-за-информационната-кампания-по-организиране-и-провеждане-на-НВО-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-за-осигуряване-на-нормален-учебен-процес-през-зиматаИзтегляне План-за-работата-на-методическите-обединения-в-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне План-на-комисията-за-безопасни-и-хигиенни-условия-на-трудИзтегляне План-на-комисията-за-културна-и-спортна-дейностИзтегляне План-на-комисията-по-гражданско-образование-и-възпитаниеИзтегляне Правилник-за-вътрешния-трудов-редИзтегляне Правилник-за-работа-в-компютърните-кабинетиИзтегляне Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училищеИзтегляне Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-и-учениците-от-уязвими-групиИзтегляне Стратегия-заз-развитието-на-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне Училищен-план-за-защита-на-прибиваващите-при-бедствия-аварии-катастрофи-и-пожариИзтегляне Училищен-план-за-работата-на-комисията-по-БДПИзтегляне

Районен съд – Плевен и ДФСГ „Интелект“ подписаха меморандум за сътрудничество

Днес в Съдебната палата в град Плевен беше подписан Меморандум за партньорство между Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“, гр. Плевен и Районен съд – Плевен, съгласно който магистрати и съдебни служители ще участват активно в открити уроци, дискусии с ученици и родители относно кариерното им ориентиране, професионалната им подготовка и предстоящата им реализация в света на…

Учебни планове за 2021-2022 учебна година

12ВИзтегляне 12Б-ЕТИзтегляне 12Б-БДИзтегляне 12АИзтегляне 11ГИзтегляне 11ВИзтегляне 11БИзтегляне 11АИзтегляне 10Г-САИзтегляне 10Г-БАИзтегляне 10ВИзтегляне 10Б-ЕТИзтегляне 10Б-БДИзтегляне 10АИзтегляне 9Г-САИзтегляне 9Г-БАИзтегляне 9ВИзтегляне 9Б-ИИОИзтегляне 9Б-ЕТИзтегляне 9АИзтегляне 8Г-САИзтегляне 8Г-БАИзтегляне 8Б-ТИзтегляне 8Б-ЕТИзтегляне 8АИзтегляне

Заповед №ФСД-03-390/15.03.2023 г. за утвърждаване на стипендии на ученици в ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен за II-ри срок на учебната 2022/2023 година.

Заповед №ФСД-03-390/15.03.2023 г. за утвърждаване на стипендии на ученици в ДФСГ „Интелект“, гр. Плевен за II-ри срок на учебната 2022/2023 година.

Документи за учебната 2022/2023 година

1.Стратегия-за-развитието-на-ДФСГ-ИнтелектИзтегляне 2.Етичен-кодекс-на-училищната-общност-в-съответствие-с-чл.-175-от-ЗПУОИзтегляне 3.Вътрешни-правила-за-наблюдение-за-прилагането-на-Етичен-кодекс-на-училищната-общност-в-съответствие-с-чл.-175-от-ЗПУОИзтегляне 4.Етичен-кодекс-на-работещите-с-децаИзтегляне 5.Училищен-план-за-защита-на-пребиваващите-при-бедствия-аварии-катастрофи-и-пожариИзтегляне 6.Алгоритъм-за-прилагане-на-механизма-за-противодействие-на-тормоза-и-насилието-1Изтегляне 7.Вътрешни-правила-професионална-подготовка-1Изтегляне 8.Годишен-план-за-дейността-на-медийната-комисияИзтегляне 9.Годишен-план-за-дейността-на-училищетоИзтегляне 10.Годишен-план-на-комисията-при-работа-в-случай-на-деца-жертви-на-насилие-и-в-рискИзтегляне 11.Мерки-за-повишаване-качеството-на-образованиеИзтегляне 12.Организация-на-учебния-ден-22-23Изтегляне 13.План-ДЗИ-22-23Изтегляне 14.План-за-БДПИзтегляне 15.План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-качество-на-образованиетоИзтегляне 16.План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-колегиална-етикаИзтегляне 17.План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-координационния-механизъмИзтегляне 18.План-за-заседания-на-педагогическия-съветИзтегляне 19.План-за-изпълнение-на-стратегията-за-развитиеИзтегляне 20.План-за-информационна-кампания-по-провеждане-на-НВО-22-23Изтегляне 21.План-за-квалификационната-дейностИзтегляне 22.План-за-осигуряване-на-нормален-учебен-процес-през-зиматаИзтегляне 23.План-за-правила-и-процедури-за-защитна-мрежа-противодействие-на-тормоз-и-насилиеИзтегляне 24.План-за-работа-на-методическите-обединенияИзтегляне 25.План-за-работа-на-училищен-съвет-за-справяне-с-тормоза-в-училищеИзтегляне 26.План-за-работата-на-комисията-по-превенция-противообществените-проявиИзтегляне 27.План-на-комисията-за-безопасни-и-хигиенни-условия-на-трудИзтегляне 28.План-на-комисията-за-културна-и-спортна-дейностИзтегляне 29.План-на-комисията-по-маркетинг-и-разработване-на-програмиИзтегляне 30.План-на-комисията-по-гражданско-образование-и-възпитаниеИзтегляне 31.Правила-и-мерки-за-намаляване-на-рисковете-от-предаване-на-инфекцияИзтегляне 32.Правилник-2022-2023Изтегляне 33.Правилник-за-безопасни-условия-за-обучение-възпитание-и-трудИзтегляне 34.Правилник-за-работа-в-компютърните-кабинетиИзтегляне 35.Правилник-за-вътрешния-трудов-редИзтегляне 36.Програма-за-превенция-на-ранно-напускане-на-училищеИзтегляне 37.Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-приобщаванеИзтегляне 38.Протокол-за-оценка-на-седмичното-разписаниеИзтегляне

Документи за учебната 2021/2022 година

2021/2022 учебна година ПРАВИЛНИК-за-дейността-на-училището-2021-22-учебна-годинаФорми-на-обучениеСтратегия-за-развитието-на-ДФСГПлан-за-изпълнение-стратегията-за-развитиеГодишен-план-за-дейността-на-училищетоМерки-повишаване-качеството-на-образованието-2021-2022План-за-дейността-училищната-комисия-по-качество-на-образованиетоПравила-за-изпълнение-на-критериите-за-качеството-на-проф.-образованиетоЕтичен-кодексПлан-за-дейността-на училищната-комисия-по-колегиална-етикаПрограма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училищеПрограма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаванеУчебни планове по паралелки за учебната 2021-2022 годинаГрафици за учебната 2021-2022 годинаСедмично разписание