Клуб „Творческа работилница – Интелект“

I. Цели:– Създаване на стимулираща среда за инициативност и творческата енергия изразена чрез изкуство (музикалност и артистичност) – Откриване  на артистичните заложби на децата. II. Очаквани резултати: *мотивирани млади хора с готовност за представяне на сцена; *подобрено сценично поведение адаптирано към конкретната хореография; *ясно изразено сценично присъствие и контакт с публиката; *развити творчески умения в…

Обучение на агенти за социална промяна

ДЕЙНОСТ 1 „ОБУЧЕНИЕ НА АГЕНТИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА „ОТ МЕН ЗАВИСИ ПРОМЯНАТА“ ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА Повишаване на информираността на 10 младежи от ДФСГ „Интелект“ с оглед придобиване на необходимите знания и умения за пряко участие на младите хора в демократичния процес на местно ниво и превръщането им в потенциални агенти на социална промяна. ОПИСАНИЕ…