В ДФСГ „Интелект“ започна подбора на участници по проект на Еразъм+

ДФСГ „Интелект“, като водеща професионална гимназия и дългогодишен участник в програма Еразъм +, стартира процеса на подбор сред своите ученици за участие в предстоящия проект: „Digital INTELLECT in the  Digital Age“- образователна ИНОВАТИВНА лаборатория, който ще се реализира със съдействието на партньора WORK EXPERIENCE AGENCY LTD в гр. Ница – Франция през 2024 г. Проектът…

Процедура за подбор на участници

П Р О Ц Е Д У Р А ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ по проект „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА – технологии за всички” по програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ № 2018-1-BG01-KA116-047187 ПЪРВИ ЕТАП ПОДБОР ПО ФОРМАЛНИ КРИТЕРИИ Кандидат-участниците подават заявления и декларация по образец до Комисията за подбор на участници в периода 19.09.2018 г.…