Многостранен проект „ Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“

Многостранен проект „ Активно обучение в сферата на невербалната комуникация в професионалното образование“ се осъществи в периода 2013 – 2014 година. Страни участнички са: Франция, Румъния, Полша, Италия, Турция и България. В рамките на проекта учениците се запознават с елементите на невербалната комуникация и основните положения във всеки елемент. Изследвани са положителните резултати от правилното…