Стипендии за Втори срок на учебната 2019-2020 г.

В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2019-2020 година: Стипендия за отличен успех: на база класиране (приложение 1) –  от 25,00 до 60,00 лева Социална стипендия: на база класиране (приложение 2)  –  21,00 лева Стипендия за ученици с трайни увреждания – 25,00 лева Стипендия за ученици без родители –…