Проект „Близки срещи от пети вид”

Проект „Близки срещи от пети вид” се финансира от Центъра за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” Проектът е двустранен и партньор в него е училище от Италия. Времетраенето на проекта е две календарни години – от 01.08.2013 до 31.07.2015 г. Екип в състав: Нели Цветкова, Галя Николова…

Проект „Иновации в маркетинга“

Проект «Иновации в маркетинга»             Целта на проекта да запознае и обогати информацията на младите хора в областта на маркетинга. Ползвателите – 20 ученици на възраст 16 – 18 години в начално професионално обучение в Държавна финансово – стопанска гимназия «Интелект» Плевен повишиха съществуващите компетенции в конкретните професионални области, чрез запознаване и взаимстване на опита…

Училище – посланик на Европейския парламент

След оспорвана 8-месечна надпревара с още 10 училища от цяла България, ДФСГ Интелект – Плевен извоюва правото да се нарече „Училище- посланик на Европейския парламент“. В рамките на този период ученици и учители от гимназията организираха различни инициативи и срещи с известни личности на тема: „Европейски съюз – приоритети и бъдеще“. Резултатът от тези усилия…

11 юни – Ден на икономиста

На 11 юни в България се отбелязва Празника на икономистите. Денят е обявен за професионален празник през 2005 г. с решение на Министерския съвет по повод 110 годишнината от създаването на първото българско икономическо дружество през 1895 г.