Проект „Близки срещи от пети вид”

Проект „Близки срещи от пети вид” се финансира от Центъра за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Коменски”, програма „Учене през целия живот” Проектът е двустранен и партньор в него е училище от Италия. Времетраенето на проекта е две календарни години – от 01.08.2013 до 31.07.2015 г. Екип в състав: Нели Цветкова, Галя Николова…

Проект „Иновации в маркетинга“

Проект «Иновации в маркетинга»             Целта на проекта да запознае и обогати информацията на младите хора в областта на маркетинга. Ползвателите – 20 ученици на възраст 16 – 18 години в начално професионално обучение в Държавна финансово – стопанска гимназия «Интелект» Плевен повишиха съществуващите компетенции в конкретните професионални области, чрез запознаване и взаимстване на опита…