Финална среща по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“

На 26 ноември 2020 г. в Концертната зала на плевенската гимназия се проведе финалната среща по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“. В нея учениците от 11 клас се срещнаха с Росен Хаджиев – медиатор в училището. Инициативата бе под надслов „Рисково поведение, групов натиск и зависимости“. Господин Хаджиев успя да провокира с…

„Магията на предприемачеството“ в Световната седмица на предприемачеството в ДФСГ „Интелект “- град Плевен

В концертната зала на ДФСГ „Интелект“ се проведе комбиниран и открит урок по повод „Световната седмица на предприемачеството“, организиран със съдействието на Джуниър Ачийвмънт България, по чиито програми, работи и гимназията. В инициативата се включиха ученици от 8 и 12 клас, изучаващи учебния предмет Предприемачество и  Йоана Лазарова- преподавател по икономика в гимназията.  Фокусът бе…

Обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС) и присъствено oбучение за периода 23.11-23.12.2020г.

Уважаеми родители и ученици,  В изпълнение на т.5 от Заповед №РД-09-3158/11.11.2020г. на министъра на образованието и т.1 от Заповед №РД-01-275/13.11.2020г. на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че считано от 23.11.2020г. (понеделник) ДФСГ „Интелект“ – Плевен, прилага алгоритъм за приоритетност и редуване съгласно приложения  график. Графикът е приет на заседание на ПС с Протокол №4 от 13.11.2020 г.и…

ДФСГ „Интелект“ отбеляза Световната седмица на предприемачеството 16-22.11.2020г.

Иновационен лагер за генериране на идеи „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“. Световната седмица на предприемачеството чества своята тринадесета годишнина. От старта си през 2008 г. инициативата е достигнала и е помогнала на близо 50 милиона души да развият своя потенциал и да възродят предприемаческата екосистема в своята страна. Кампанията се е развила през годините…

Инициатива по проект „ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!“

Среща в ДФСГ „Интелект“ с Катя Божикова На 13.11. 2020г. в Концертната зала на ДФСГ „Интелект“- гр. Плевен учениците от 10а клас и техния класен ръководител Димитър Данаилов се срещнаха с госпожа Катя Божикова – председател на Общински съвет по наркотични вещества. Поради пандемията от Covid-19 и сложната обстановка в страната на срещата не присъстваха…

ДФСГ „Интелект“ се включи в Европейската седмица на професионалните умения

В периода 09-13 ноември 2020 г. се проведе „Седмица на професионалните умения в България“. ДФСГ „Интелект“ се включи в Европейската седмица на професионалните умения с Урок по предприемачество проведен от учениците от 11 а клас, специалност „Икономическа информатика“ Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. се проведе по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до…

Отлично представяне на наши ученици в Националното състезание по Счетоводство

В седмицата на патронния празник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в организираното от катедра „Счетоводна отчетност“ национално състезание участие взеха 157 дванадесетокласници, представители на 28 средни училища от 26 града в България. Това за сетен път доказва огромния интерес към счетоводството, защото то е и винаги ще бъде езика на бизнеса!В направление „Счетоводство“ участие взеха…

ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява!

ДФСГ „Интелект“ срещу ЗАВИСИМОСТИТЕ – Знанието спасява! – това е наименованието на проекта, който гимназията разработи, за да отговори на нуждите от подобряване информираността на учениците и осъзнаване на последиците от рисковото и зависимо поведение. Проектът е финансиран от Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества и е с период на изпълнение 01.11-15.12.2020 г.…