Документи по чл. 263 и чл. 175 от ЗПУО

Документи за учебната 2022-2023 годинаГодишен-план-за-дейността-на-училището Правилник-за-дейността-на-ДФСГ-Интелект-2022-2023 Стратегия-за-развитието-на-ДФСГ-Интелект Форми-на-обучение План-за-изпълнение-на-стратегията-за-развитие Мерки-за-повишаване-качеството-на-образование-1 План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-качество-на-образованието Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-приобщаване Програма-за-превенция-на-ранно-напускане-на-училище Организация-на-учебния-ден-22-23 Седмично-разписание-2022-2023-1-срок Етичен-кодекс-за-поведението-на-учителите План-за-дейността-на-училищната-комисия-по-колегиална-етика