Стипендии за Втори срок на учебната 2021-2022 г.

Важно съобщение! В ДФСГ „Интелект“ ще бъдат отпускани следните стипендии за Втори  срок на учебната 2021-2022 година: Стипендия за отличен успех:  на база класиране (приложение 1) –  от 21,00лева Социална стипендия:  на база класиране (приложение 2)  –  21,00лева Стипендия за ученици с трайни увреждания – 21,00лева Стипендия за ученици без родители – 21,00лева Стипендии за…