Проект „Училището – територия на учениците

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул „Ритуализация на училищния живот” – изработване на училищна униформа Наименование на проекта „УНИФОРМАТА НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ” – изработване на униформа за учащите се от девети и десети клас Чрез въвеждане на униформата се цели осъществяване на дългосрочна програма  за ритуализация на училищния живот и утвърждаване на обществено…

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ – ПЛЕВЕН

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ДФСГ ‚ИНТЕЛЕКТ‘ – ПЛЕВЕН! Откриване на учебната 2022-2023 година – на 15.09.2022г. – четвъртък от 9,00 часа пред централния вход на ДФСГ „Интелект“ Учениците от 8 клас да заповядат в 8,30 часа, за да се запознаят с класните си ръководители и своите съученици!…

Документи за учебната 2021/2022 година

2021/2022 учебна година ПРАВИЛНИК-за-дейността-на-училището-2021-22-учебна-годинаФорми-на-обучениеСтратегия-за-развитието-на-ДФСГПлан-за-изпълнение-стратегията-за-развитиеГодишен-план-за-дейността-на-училищетоМерки-повишаване-качеството-на-образованието-2021-2022План-за-дейността-училищната-комисия-по-качество-на-образованиетоПравила-за-изпълнение-на-критериите-за-качеството-на-проф.-образованиетоЕтичен-кодексПлан-за-дейността-на училищната-комисия-по-колегиална-етикаПрограма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училищеПрограма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаванеУчебни планове по паралелки за учебната 2021-2022 годинаГрафици за учебната 2021-2022 годинаСедмично разписание