БИЗНЕС ИНКУБАТОР – РЕЗУЛТАТИ

Очакваме следните РЕЗУЛТАТИ и ВЪЗДЕЙСТВИЯ: *Създаване и развитие на международните ни връзки и приоритетно коопериране с нови училища и институции от Италия, като част от Европа; *Променена учебна среда, подкрепяща ученето и творчеството, интегрираща в себе си дигитални и недигитални технологии – модерно и сигурно надграждащо образование в услуга на бъдещата професионална реализация; *Разширяване на…

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – МОБИЛНОСТ

*мобилност: юли 2023 г. *участници:   Мобилност УЧЕНИЦИ:  В настоящия проект ще се включат ученици от 11 клас през учебната 2022/23 г. (25 ученика), преминаващи ПОО по икономика. Участието им в проекта ще развие допълнително професионалните компетентности, ще повиши социалните им умения за пригодност към трудовия пазар и ще допринесе за овладяване на нови умения…

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – STEM РАБОТИЛНИЦА

Фокусирайки се върху специфичния проектен опит на ДФСГ „Интелект“/над 30 г. и партньора, решихме в процеса на изпълнение на проекта да  създадем уеб базирано пространство – STEM работилница с конкретна цифрова информация за: Използване на онлайн инструментите за създаване и популяризиране на съдържание – акцентиране на ИКТ уменията и SMART модела в дигиталната среда за…

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Професионална подготовка Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен  подход за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието към дигиталните технологии чрез внедряването…

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ЦЕЛИ

  Бизнес инкубатор ИНТЕЛЕКТ – развитие и трансфер на ключови IT умения в сферата на предприемачеството. Основна цел Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането на референтен модел за насърчаване придобиването на по-голяма цифрова компетентност сред подрастващите, мотивирайки ги с включване в мобилностите по проекта. По-конкретно учениците, преки бенефициенти след  въвеждането на…